6213906533056512 GurBeer 師父好茶✖️飲啦Drinkla 奶嘢奶茶雞尾酒MILK TEA COCKTAIL 奶茶雞尾酒🧋 估你唔到咁有層次🤩 入口先係威士忌同奶香🥃🥛 即係Bailey嘅感覺🤣 同時又有花雕嘅香味帶出😮 有酒香、又唔會太甜👍🏻 隨之而來,係黃梅嘅香味😋 奶茶、茶嘅甘香喺尾韻縈繞😍 Gurbeerians推介室溫飲🤤 當然係講緊冬天嘅室溫,而唔係夏天啦🌚 奶茶同酒香發揮得最出色💯 本身層次豐富,隨着溫度提升而混 Product #: gurbeerhk-師父好茶✖️飲啦Drinkla 奶嘢奶茶雞尾酒MILK TEA COCKTAIL 2023-01-21 Regular price: $HKD$68.0 Available from: GurBeerIn stock